I Vy jako soukromá osoba nebo firma, tedy jako fyzická či právnická osoba, můžete finančně podpořit naše nadační aktivity, fyzická osoba může věnovat nadaci dle zákona o nadacích až 10%, osoba právnická pak až 5% odpočtem ze zdaňovaného základu…

…a při tom Vás vaše podpora nemusí nic stát!!! Navíc Vám nabízíme důstojnou mediální prezentaci, která naše nadační aktivity provází. Specifikum statutu nadace nám umožňuje navíc, v duchu naší nadační filozofie, smysluplně Vám „vrátit“ část nákladů, věnovaných nadaci formou daňově odečitatelného sponzorského daru, do realizace společného projektu. V duchu vzájemné smluvní spolupráce, nadační filozofie i Vaší podnikové strategie. Tak je bylo třeba v případě stálého partnera nadace do roku 2006, společnosti ŠkodaAuto, kdy jsme v podnikovém muzeu v Mladé Boleslavi uspořádali opakovaně, v roce 2001 a 2002, partnerskou výstavu amerického fotografa Clyda Butchera a prezentovali jsme s jejich logem i významné prezentace tvorby slavného francouzského malíře Jeana Motta na Hradě, v Domě Umění Města Brna i třeba na zámku v Jičíně. Kulturní aktivity formou vzájemné spolupráce s našimi nadačními partnery budou v tomto smyslu pochopitelně pokračovat.

Podobnou kooperační formu nabízíme i Vám, navíc se v tomto duchu nabízí možnost reciproční podpory některé Vaší firemní akce či aktivity s kulturním podtextem „Evropskou Nadací R.M.R.“ – školení, přednášky či jiného Vašeho projektu na bázi dohody, tuto aktivitu by nadace v duchu spolupráce spolupořádala a financovala částkou, jdoucí až do té části výše Vašeho daňově odečitatelného sponzorského daru, aby Vaše reálná investice či chcete-li „ztráta“ - to je navíc otázkou sémantického pojetí - byla velmi nízká či dokonce nulová. V duchu naší nadační strategie jsme přesvědčeni - ostatně nadační činnost je bez sponzorské a filantropické pomoci nemyslitelná - že tento specifický prvek výrazného snížení Vašich finančních nákladů není marginální a pozitivně přispěje k Vašemu rozhodnutí podpořit naše kulturní aktivity. O konkrétní formě naší spolupráce a způsobu reciprocity se dohodneme při osobní komunikaci, pochopitelně budou zdůrazněny ty nadační projekty, které budou akcentovat prioritní marketingová specifika Vaší společnosti...

Je samozřejmé, že i při všech ostatních nadačních projektech a jejich mediálním zviditelnění bude důstojným způsobem prezentováno Vaše sponzorské logo a firemní image, jak je tomu třeba našeho partnera a ČSOB, od roku 2004 generálního sponzora nadace, a jak tomu bylo při konkrétních kulturních aktivitách zatím též u společností ŠkodaAuto, IBM, BOSS, AEG či TISCALI. Doufáme, že i v tomto smyslu zvážíte možnost nabídnuté reciproční kompenzace a smysluplně podpoříte naše nadační aktivity, za což Vám předem patří náš dík…

Dr. Jiří Kostelecký
předseda správní rady
Evropské Nadace R.M.R.