Příběh Felixe Hasericka

Naše historie nezná bezejmenných hrdinů:
…jen my zatím neznáme všechna jejich jména: ta známá nám pak musí navždy symbolizovat i hrdiny beze jména, kteří se pokusili změnit koloběh dějin v nejhorším období dějin lidstva, v minulém století…musíme hledat dál, i v duchu prohlášení Stevena Spielberga, která na téma svého životního projektu, tisíci svědectvími mapujícího úsilím jeho „Shoah Foundation“ nejtemnější stránku naší minulosti, prohlásil, že „naše děti se musí učit, že naše vlastní dějiny jsou dějinami intolerance a že vůbec nic z toho ještě nepřebolelo…“ I hledání jmen dalších bezejmenných hrdinů iniciovala v roce 2002 „Evropská Nadace R.M.R. – Europäische R.M.Rilke Stiftung“, inspirována i tragickým osudem Dr. Přemysla Šámala, vůdce I. a II. Odboje, a jeho druhů, i osudem popraveného Němce Felixe Hasericka, o kterém informujeme na našich webový stránkách samostatně.

Symbolickou nadstavbou tohoto nikdy nekončícího hledání se stal vertikální žulový monument, z žuly, pro český národ tak posvátné, z Mrákotína na pomezí Čech a Moravy. Evropská Nadace R.M.R. monument Pohleď, vždyť žiji… 25. října 2007, v rámci projektu Naše historie nezná bezejmenných hrdinů, věnovala městu Berlín, umístěn je na Prager Platz ve Wilmersdorfu. Monument, vážící zhruba 15 tun a je vysoký 3,3 m, je současně i darem města Prahy partnerskému městu Berlín a českého národu německému národu. Tento monument, na počátku 21. století i třetího millenia, již optimisticky hledí, po všech krutých, a stále ještě ne zcela zacelených, ranách minulého století, do společné budoucnosti… nejen nově sjednocené Evropy, ale též dvou sousedních národů, majících tak dlouhou a vzájemně propojenou historii. Záštitu nad nadačním projektem a realizací žulového monumentu pro Prager Platz převzal primátor Prahy Dr. Pavel Bém, na německé straně pak starostka spojených berlínských čtvrtí Charlottenburg-Wilmersdorf, Monika Thiemen. Pomník odhalil společně se členy správní rady nadace, Libuší Nekolovou a Jiřím Kostelecký, Jiří Dienstbier s Monikou Thiemen. Na monumentu jsou vytesána závěrečná slova Rainera Maria Rilka z deváté Duinské elegie, německy i v moderním v českém překladu, „Duinské elegie“ byly ve spolupráci s nadací vydán německo-česky právě při této příležitosti:

Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft
werden weniger….. Überzähliges Dasein
entspringt mir im Herzen.

Pohled, vždyť žiji. Z čeho? Ani dětství ani budoucna
mi neubývá..... Přemíra žití
tryská mi ze srdce.
Klikněte pro zvětšení