• Historie nezná bezejmenných hrdinů
 • Jean Miotte
 • Clyde Butcher
 • Ultra Violet

  Nadační aktivity

  Evropská Nadace R.M.R. sídlí v bezprostřední blízkosti zámku v Kamenici nad Lipou na Vysočině, který počátkem 19. století vlastnil Jan Josef Rilke, dědeček Rainera Maria, ostatně mladý básník, tehdy ještě René Maria Rilke, kamenický zámek popsal ve své slavné básni v próze „Píseň o lásce a smrti korneta Krištofa Rilka“ („Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“). Její první verzi tento slavný pražský rodák vytvořil v roce 1899 v Berlíně, po svém odjezdu z Prahy, zveřejněna pak byla poprvé v jeho rodném městě v roce 1906. Nadační aktivity vycházejí prioritně z Rilkova panevropanství a humanismu, filozofii nadace je na nadačních webových stránkách věnován samostatný oddíl. O básníkovi a jeho literární tvorbě najdete pak podrobné informace na internetové adrese www.rilke.de, které naše stránky v tomto duchu didakticky doplňují. Pokud jde o ryze „rilkovské“ aktivity, týkající se výhradně díla a života tohoto slavného pražského rodáka, který zemřel jako československý občan ve Švýcarsku, navazujeme smysluplnou spolupráci se švýcarskou společností „Internationale Rilke-Gesellschaft“, o jejích aktivitách se můžete informovat na adrese www.rilke.ch.

  Současnou dominantní aktivitou Evropské Nadace R.M.R. je projekt „Historie nezná bezejmenných hrdinů“, kterým nadace mimo jiné přispívá i k česko-německého usmíření. O tomto dlouhodobém projektu vás informujeme podrobně v samostatném oddíle webových stránek. Dominantní a nedílnou logickou součástí tohoto projektu se stal – nikoliv již pouze jako akt česko-německého usmíření, ale i sousedského přátelství v rámci EU – monument z mrákotínské žuly Pohleď, vždyť žiji…, odhalený nadací a symbolicky i bývalými ministry zahraničních věcí Jiřím Dienstbierem a Hans-Dietrichem Genscherem a starostkou berlínské městské části Charlottenburg-Wilmersdorf Monikou Thiemen 25. října 2007. Záštitu nad tímto projektem převzal kromě Moniky Thiemen i pražský primátor Dr. Pavel Bém. V Berlíně byl dán nadaci, po přátelských a předem velmi dobře připravených jednáních se starostkou berlínské čtvrti Charlottenburg-Wilmersdorf (www.charlottenburg-wilmersdorf.de), paní Monikou Thiemen, byl nadaci dán k dispozici požadovaný prostor na umístění „české“ sochy v prostoru „Prager Platz“. V této lokalitě by časem měla vzniknout i „nadační literární kavárna“ R.M.Rilke Literatentreff Prag – Berlin, navazující zčásti i na pražskou německou literární tradici, ale prioritně na Rilkovo dílo a životní filozofii. U příležitosti odhalení pomníku na „Prager Platz“ vydala nadace ve spolupráci s nakladatelstvím „Herbia“ i nové, české-německé vydání „Duinských elegií“, s ilustracemi Jiřího G. Dokoupila, pod záštitou Karl Ferdinanda von Thurn und Taxis, pravnuka Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe, které Rilke toto své kultovní veledílo věnoval. Poslední tři řádky deváté elegie Pohleď, vždyť žiji. Z čeho? Ani dětství, ani budoucna/ mi neubývá..... Přemíra bytí/ tryská mi ze srdce. jsou ostatně navždy vyryty do žulového monumentu. Tuto knihu symbolicky pokřtil při odhalení pomníku v Berlíně bývalý německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher a český velvyslanec v Německu Rudolf Jindrák.  Jedním z významných nadačních projektů byla přednáška Prof. Dr. Ernsta Ulricha von Weizsäckera na půdě Karlově Univerzity 14.10.2004, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, podpořila ČSOB, generální sponzor nadace. V případě tohoto známého vědce, vizionáře, politika a jednoho z nejvýznamnějších světových ekologů, šlo v Praze o témata na bázi jeho vizí - zčásti vycházel i ze své knihy ekologických představ budoucnosti „Faktor čtyři: Dvojnásobný blahobyt – poloviční spotřeba přírodních zdrojů“, ale i ze svých aktuálních publikací i připravovaných prací – bylo jeho pražské vystoupení, při kterém byl vyznamenáin stříbrnou medailí UK, mimořádně úspěšné a jeho pražská přednáška měla zásadní dopad. Anglicky přednesená přednáška měla název „Redirecting technological progress to meet the challenge of the ecological crisis“ a při této výjimečné příležitosti vysloví i některé své úvahy na téma „Re-inventing democracy to meet the challenge of globalized capitalism“. Přednáška se konala na pozvání „Evropské Nadace R.M.R. – Europäische R.M.Rilke Stiftung“ ve „Vlasteneckém sále“ a dík patří i rektoru Univerzity Karlovy za umožnění realizace této významné akce v historických prostorách Karolina i za významné ocenění přednášejícího. Jsme nadšeni, že Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker vyhověl naší žádosti a na tuto přednášku se časově uvolnil. Jde o velký úspěch naší nadace. V tomto případě jde o významného vědce světového formátu, který se prioritně zabývá dnes tak aktuální oblastí ekologie, zde pak jde navíc o skutečně převratného a uznávaného vizionáře. Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker je členem německého parlamentu a předsedou jeho výboru pro ochranu životního prostředí. V letech 1999-2002 působil též jako předseda globalizačního výboru “Bundestagu”. Do roku 2000 byl presidentem “Institutu pro klima, životní prostředí a energii” ve Wuppertalu, předtím též ředitelem “Institutu pro evropskou politiku ochrany životního prostředí (Insititute for European Environmental Policy, Bonn-Brussels-London-Paris)”, ředitelem “Centra Spojených Národů pro vědu, technologii a vývoj (UN Centre for Science and Technology for Development)” a rektorem University v Kasselu. Jeho známá kniha (spoluautory jsou Amory B. Lovins a L. Hunter Lovins) “Faktor čtyři: dvojnásobný blahobyt – poloviční spotřeba přírodních zdrojů” byla přeložena do dvanácti jazyků, v české verzi ji vydalo Ministerstvo životního prostředí, na jejím vydání se podílel Prof. RNDr. Bedřich Moldan, C.Sc., se kterým jsme ostatně přípravu přednášky Prof. Dr. Ernsta Ulricha von Weizsäckera konzultovali.

  Nadace iniciovala udělení čestného ocenění UK Prof. Dr. Ernstu Ulrichu von Weizsäckerovi při příležitosti jeho pražských přednášek, nejen za jeho mimořádné zásluhy v oblasti ekologie, ale i mírotvornou politickou činnost. Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker převzal mimo jiné, v rámci našich nadačních aktivit, též „ekologický“ patronát nad německým turné Butcherových „Visions of The New Millennium“, významným nadačním projektem nového millenia. V Praze navíc, v prostorách ČSOB, zahájil 14. října 2004 též výstavu grafických prací svého přítele Jeana Miotta, „Gesto, tryskající z nitra“. Podrobné informace o ekologických, politických i vizionářských aktivitách tohoto předsedy ekologického výboru německého Bundestagu najdete na jeho samostatných internetových stránkách www.ernst.weizsaecker.de. Interview s ním, svým způsobem i zčásti monitorující jeho pražskou přednášku, najdete na našich webových stránkách v samostatném odstavci Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker – interview, tento materiál byl také dán k dispozici našim mediálním partnerům. S Dr. Von Weizsäckerem, který v roce 2005 ukončil svou politickou kariéru a v současné době je profesorem na univerzitě Santa Barbara v Kalifornii, USA, je nadace nadále ve smysluplném kontaktu a plánuje jeho další přednášku po návratu z USA:

  Evropská Nadace R.M.R. se nepřehlédnutelně zapsala po podvědomí české veřejnosti již záhy po svém vzniku v roce 1998, a to svou výstavní činností. Podařilo se nám během dvou let prezentovat v České republice dva významné světové umělce, amerického a francouzského, a to na Pražském hradě, v Národní Galerii v Praze a v Domě Umění Města Brna. Jde o první souborné představení monumentální krajinné černobílé fotografické tvorby Američana Clyda Butchera na Evropském kontinentu a prezentaci nejvýraznějšího francouzského malíře lyrické abstrakce a předního představitele světového informelu Jeana Miotta, jehož „vlastní“ Chelsea Art Museum bylo, v symbolické duchovní spolupráci s Evropskou Nadací R.M.R., otevřeno 9. listopadu 2002 v New Yorku. O současné i budoucí spolupráci s oběma umělci Vás podrobně informujeme samostatně, ve třech jazykových mutacích, v rámci těchto webových stránek, a to pod odkazy „Butcher“ a „Miotte“, jejich vlastní webové stránky pak najdete na adresách www.clydebutcher.com a www.miotte.com.

  Prestižní souborné výstavy Jeana Miotta, i v rámci evropského kontextu, uspořádala Evropská Nadace R.M.R. v Evropském Městě Kultury roku 2000, od ledna do března 2000 v Císařské konírně Pražského hradu, další životní reprezentativní Miottovu retrospektivu, Gesto, tryskající z nitra – Un geste, q´on porte en soi – Die Geste, die im Inneren entspringt,, odlišnou od pražské prezentace, realizovala nadace od června do srpna 2002 v Domě Umění Města Brna. O zbývající reprezentativní katalogy brněnské výstavy, v české a německé mutaci, s vloženou básní „Metamorfózy ženství“, či o samostatnou reprodukci Miottova obrazu „Metamorfózy ženství“ o rozměrech A2 (původní rozměr 500cm x 300cm), která je součástí katalogu a navíc připravujeme její samostatný dotisk, vhodný k zarámování, projevte zájem prostřednictvím našeho nadačního e-mailu rilke@pelhrim.cz, katalog je navíc v prodeji i v Chelsea Art Museu v New Yorku (556 W. 22nd St., 10011 New York), i v prodejně v Národní Galerii v Praze, ve Veletržním paláci. Výstava grafické tvorby Jeana Miotta proběhla, taktéž pod názvem Gesto, tryskající z nitra, od října do prosince 2001 v Městském muzeu v Pelhřimově a v říjnu a listopadu 2003 v Okresním muzeu a galerii v Jičíně, umístěné v nádherných prostorách zámku, postaveného Albrechtem z Valdštejna. Další prezentace grafické tvorby Jeana Miotta probíhá v prostorách ČSOB, našeho generálního sponzora, vernisáž zahájil v budově banky v ulici „Na poříčí“ 14. října 2004 Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, při příležitosti své pražské přednášky. Výstava grafické tvorby Jeana Miotta se pak pravděpodobně v roce 2005 přesune do prostor společnosti ŠkodaAuto, našeho stálého nadačního partnera. Výstava je nejen svým způsobem putovní, ale i prodejní, a to díky velkorysosti Jeana Miotta, který tak podpořil naše nadační aktivity. I Vy můžete ve Vašem městě či podniku tuto výstavu prostřednictvím Evropské Nadace R.M.R. shlédnout a navíc získat prostřednictvím nadace vybraná Miottova díla, jejichž minimální ceny uvádíme samostatně, a to velmi výhodně formou nadačního daru, odečitatelného od daňového základu, čímž nejen získáte levně vynikající umělecké dílo, ale zároveň podpoříte naše nadační, kulturní, ekologické a společenské aktivity evropského dosahu. Podrobnosti naleznete v samostatném oddíle našich webových stránek, věnovaným spolupráci s tímto světoznámým malířem, upřímným přítelem naší nadace. Ke komornímu souboru grafických děl bude u příležitosti výstavy v ČSOB doplněn cyklus pět originálních číslovaných a signovaných grafik, tvořících cyklus „Saint Malo“, který vytvoří Jean Miotte v rámci podpory našich společných kulturních aktivit, takže celkově půjde o 14 monumentálních grafických prací, litografií, leptů a technik aqua tinta, doplněných o pětidílný prodejný cyklus sérigrafií „Saint Malo“.

  Pro nadaci je neméně důležitá evropská prezentace tvorby nejvýznamnějšího současného amerického fotografa přírody Clyda Butchera, velkého přítele naší nadace, kterého jsme doslova „objevili“ pro Evropu. Podrobnosti o nadační spolupráci s ním pak, právě tak jako v případě Jeana Miotta, naleznete v samostatném oddíle „Butcher“ našich webových stránek. Tohoto významného amerického umělce „Evropská Nadace R.M.R.“ poprvé pozvala do Evropy a exkluzivně jej zastupuje v rámci evropského turné jeho Visions Of The New Millennium. Pod tímto názvem již naše nadace uspořádala výstavu od června do září 2001 ve Sbírce moderního a současného umění NG v Praze, ve Veletržním paláci. Výstava se setkala s mimořádným ohlasem, právě tak jako v Domě Umění Města Brna, kde byla prezentována od prosince 2001 do ledna 2002. V dílčí formě byla výstava prezentována též ve výstavních prostorách škola Schola Humanitas v Litvínově, a to pod patronací ministra životního prostředí, a v muzeu ŠkodaAuto v Mladé Boleslavi, v rámci trvalé spolupráce s naším bývalým nadačním partnerem. Ve spolupráci s nadací se též připravovala Butcherova výstava v prostorách společnosti VW ve Wolfsburgu, součástí přípravy prezentace „Visions…“ ve VW-City bylo představení nové, americké verze „brouka“ VW-kabriolet, právě v kultovním prostředí floridských Everglades, za přítomnosti Clyde Butchera a týmu významných novinářů, a to v bažinatých prostorách kolem Butcherovy Big Cypress Gallery, v září 2002. Výstavu Visions Of The New Millennium, jejíž další zastávkou bylo též „Ludwig Museum“ v Koblenzi (březen – duben 2004), v kultovním německé lokalitě na soutoku Mosely a Rýna „Deutsches Eck“, zamýšlela Evropská Nadace R.M.R., v duchu filozofie Rilkova panevropanství, v dlouhodobějším časovém horizontu, jako putovní v rámci Evropy, kde nadace tohoto výrazného amerického umělce poprvé exkluzivními prezentacemi v České republice v roce 2001 a 2002 uvedla, poté co na její pozvání navštívil v roce 2000 poprvé „starý kontinent“, Českou republiku, Prahu a Jižní Čechy. Tato vize se ale nakonec ukázala být nereálnou, a tak je nadace šťastná, že tento nádherný, umělecký a ekologický projekt, zakončil svou evropskou pouť v novém Národním Muzeu Fotografie, v Jindřichově Hradci, kde byly Butcherovy Visions… prezentovány v únoru a březnu 2007. Jsme velmi rádi, že celou tuto, i v celosvětovém kontextu unikátní sbírku, se chystá převzít, jako uměleckou-výzdobu své nové budovy NHQ v pražských Radlicíc, která byla slavnostně otevřena v dubnu 2007, banka ČSOB, která tím jen důstojně potvrdí generální sponzorství naší nadace. Sbírka tak, a pevně v to věříme, zůstane jako zcela jedinečný umělecký a ekologický dokument v Praze a v České republice a bude ji průběžně, po předpokládané dohodě s vedením ČSOB, možno i nadále i v její jednolitosti spatřit.

  Pokud jde o výstavní činnost, po souborných výstavách Clyda Butchera a Jeana Miotta v Praze a Brně, tak kromě putovní výstavy grafických prací Jeana Miotta Gesto, tryskající z nitra po České republice a prezentace „Visions of the New Millennium“ Clyde Butchera v evropském kontextu, prezentuje nadace v Evropě významné české výtvarné umělce, malíře Jiřího Hanibala, Ivu Mrázkovou, nadace iniciovala výstavu německého sochaře Roberta Schada v NG v Praze v roce 2006 a chystá se spolupracovat s Heribertem Maria Staubem, patří sem pochopitelně i spolupráce Jiřím Georgem Dokoupilem, zřejmě nejvýznamnějším světovým malířem českého původu. Pokud jde o udělování grantů, udělila Evropská Nadace R.M.R. již několik stipendií, na příklad vynikající žačce Gymnasia v Pelhřimova Kateřině Finkové na roční studijní pobyt na gymnasiu v Hamburku 2001 – 2002 a skladateli a absolventu Konzervatoře Jaroslava Ježka Petru Volencovi na tříměsíční studijní pobyt v Paříži v roce 2002, který tam pak pokračoval ve studijním pobytu na prestižní hudební americké akademii v Paříž American School of Modern Music. V roce 2005 jsme mimo jiné podpořili Magdu Kohoutovou, studentku 4. ročníku Právnické Fakulty UK v Praze, a umožnili jí tak navštěvovat semestr „Rechtswischenschaft“ na univerzitě v německém Konstanz, v historické Kostnici. Chceme též iniciovat studijní pobyt zpěvačky Lucie Černíkové ve Francii, resp. USA a pozdější vydání jejího samostatného CD šansonů, v případě klasické hudby spolupracujeme se s mezzosopranistkou Kateřinou Kachlíkovou, která zazpívala i při odhalení pomníku Pohleď, vždyť žiji, ikonou 1. ročníku nadačního hudebního festivalu Prager Kultur am Prager Platz v Berlíně se stala vynikající mladá houslistka Markéta Janoušková, kterou nadace podpořila i při jejím studiu v USA v letech 2008 - 2009. V tomto smyslu v jsme v roce 2008, při příležitosti berlínského festivalu, podpořila i umělecké aktivity Štěpána Raka a legendární jazzové skupiny Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka, se kterou nadace též dlouhodobě spolupracuje. Nadace plánuje též uspořádání koncertního vystoupení významného jazzového klavíristy Chrise Jarreta v České republice.

  Zatím posledním aktuálně realizovanými projektem byla výstava Ultra Violet v partnerském Museum Kampa v roce 2006, pod názvem Ultra Violet and her symbols of eternity, interview se slavnou umělkyní, uveřejněné v letošním říjnovém čísle časopisu XANTPA, je na našich internetových stránkách k dispozici samostatně. Při této příležitosti nadace iniciovala nové vydání její kultovní knihy Patnáct minut slávy, která je její vzpomínka na Andyho Warhola a konkrétna pak především na newyorskou uměleckou scénu od padesátých a šedesátých let.  Pochopitelně nesmí být zapomenuta evropská poslední prezentace, symbolická derniéra evropského nadačního projektu Vision of the New Millenium Clyda Butchera v Národním Muzeu Fotografie v roce 2007, před plánovaným převzetím této vzácné umělecké sbírky, která je i mimořádným ekologickým apelem, bankou ČSOB v roce 2008. V oblasti vydavatelské vydáme letos, tedy v roce 2008, u příležitosti pražské říjnové výstavu Evy Sachs, pod názvem Bolestné echo času i komentované dopisy z koncentračního tábora Terezín, majících tajnou deníkovou formu vysoké literární úrovně. Stejnojmenný článek o Evě Sachs vyšel v roce 2004 v březnovém čísle časopisu XANTYPA, který je dlouhodobým mediálním partnerem nadace. Článek je k dispozici na našich webových stránkách jako samostatný text. S Evou Sachs jsme navázali lidský i pracovní kontakt v New Yorku, kde žije od své emigrace z poválečného Československa. U příležitosti vydání knihy Bolestné echo času, tradičně ve spolupráci s nakladatelstvím Herbia, proběhne 15. října 2008 v Praze výstava jejích obrazů, o finanční podporu byl požádán Fond budoucnosti, o místě konání výstavy budeme včas informovat: životní příběh, nejen válečný, ale i poválečný, této newyorské židovské malířky českého původu. Je nejen neuvěřitelně zajímavý a dojemný, ale jde i o zásadní dokument snad nejzrůdnějšího období minulého století i millenia.  Ve dnech 17. a 18 června 2008 proběhnou, v rámci 1. ročníku nadačního kulturního festivalu Prager Kultur am Prager Platz, v Berlíně dva koncerty. Legendární jazzové skupiny tradičního jazzu Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka, a sólový recitál vynikající mladé české houslistky Andrey Janouškové. 17. června v 16h zahrají společně life na Prager Platz u nadačního žulového monumentu Pohleď, vždyť žiji, a téhož dne večer zahrají „Smetáčkovci“ v 19h v budově Českého velvyslanectví. Tamtéž a ve stejnou hodinu, ale o den později, tedy 18. června, bude mít svůj houslový sólový recitál v budově velvyslanectví Markéta Janoušková, a to zejména pro ty, kteří se na německé straně zasloužili o prosazení a realizaci pomníku na Prager Platz. Letos v říjnu připravujeme v rámci téhož festivalu sólový recitál taktéž legendárního koncertního kytaristy, hudebního skladatele a profesora pražské HAMU, Štěpána Raka.